Saltar al menú Saltar al contingut principal Saltar al peu de la pàgina

Informació sobre Protecció de Dades

1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
 • Entitat: Arturo Cortés Cabrera
 • CIF de l'entitat: 49806300F
 • Direcció de l'entitat: Plaça Gaudí, 1 – 08520 – Les Franqueses del Vallès
 • Email de l'entitat: contacto#arcatmat.com
 • Responsable del tractament : Arturo Cortés Cabrera
 • Telèfon del Responsable del tractament : 62 784 12 71
 • Direcció email del Responsable del tractament : contacto#arcatmat.com

2. Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en Arturo Cortés Cabrera tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Compra/venda de béns i serveis.
 • Compra/venda de material
 • Coordinació d'activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Formació
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Prestar-los un servei
 • Realització de cobrament mitjançant TPV
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d'interès inclosos en el currículum
 • Recepció de la prestació d'un servei
 • Seguretat de l'entitat.
 • Tramitació d'altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:
 • Consentiment inequívoc
 • Execució d'un contracte
 • Interès legítim per part del responsable del tractament

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:
 • A altres responsables del tractament
 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Cossos i forces de seguretat de l'estat
 • Entitats de Consultoria/Auditoria
 • Gestoria/Assessoria
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en Arturo Cortés Cabrera estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. Arturo Cortés Cabrera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través de l' enllaç de contacte que trobarà a continuació:

 • Per a exercir el seu dret d'Accés faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret d'Oposició faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Plaça Gaudí, 1 – 08520 – Les Franqueses del Vallès adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaci política de cookies.

Arcatmat utilitza “COOKIES” per a poder oferir-te correctament totes les funcionalitats de aquesta pàgina web; elaborar estadístiques que permetin analitzar l'ús i funcionament del servei i per al compliment de les nostres obligacions legals. Pot acceptar que utilitzem totes les cookies prement el botó “Totes”, pot acceptar que utilitzem només les cookies essencials prement el botó “Essencials” o pot rebutjar-les prement a “Rebutjar”. Rebutjar-les no implica l'ús de les cookies imprescindibles per al funcionament de la web. Pot obtenir més informació a la nostra política de cookies a peu de pàgina.